Klesinnsamling

Menigheten Pilgrimsfolket sender hvert år ned flere trailere med klær, møbler og ting til Romania. Om du ønsker å være med, er du hjertlig velkommen.

Vi tar imot hele og rene klær, og «brukbare» ting, som senger, bord, stoler, komoder, kjøkkenting m.m.

Observér at vi ikke sender ting som er utslitte, ødelagte eller møkkete.

Adresse for å levere ting, er Trondheimsvn. 71b på Dal i Akershus. Du er velkommen når som helst på dagen, da det bestandig er noen hjemme. Ring 63 96 12 20 om du har noen spørsmål.

Nedenfor vises noen bilder fra vårt arbeid. Først samler vi inn tingene, enten gjennom at folk kommer til oss på Dal, eller gjennom at vi reiser rundt med vår lastebil og folk kommer dit med ting. Så sorteres ting i sekker og esker. Når vi har samlet sammen nok, bestiller vi en trailer, som pakkes full. Når traileren kommer til Romania pakkes alt ut, og sorteres siden i nye sekker for så å deles ut på forskjellige plasser der vi har vært og laget lister over innebyggere.