Barnebladet Høst

Barnebladet Høst er et blad som utgis 4 ganger per år av Menigheten Pilgrimsfolket.

Bladet retter seg til barn i skolealderen, og sendes fritt til alle interesserte. Bladet inneholder artikkelserier,  innsendt materiale fra barn, konkurranser, oppgaver og mye annet.

Barnebladet har også en egen hjemmeside: www.barnebladet.no – der det oppdateres med nye ting for og av barn.