Månedens CDWebshop


Her kan du bestille utgaver av månedens cd og andre cd'r.Viser alle utgivelser av typen "Bibelstudium". Totalt 149 utgivelse(r)
cover Kampen for evangelium!

Utgitt i 1999
Bibelstudium : Berno Vidén

cover Strømmer av levende vann

Utgitt i 1999
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl

Serie i 4 deler

cover Israel - Historie og profeti
Historisk tilbakeblikk og profetisk fremtidsvisjon
Utgitt i 1998
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
Israel
Serie i 8 deler

cover Fader vår.

Utgitt i 1997
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
Bønn NT
Serie i 15 deler

cover Nå vil jeg prise Herren!

Utgitt i 1997
Bibelstudium : Jan Egil Hafsahl

cover Slangen og bruden.

Utgitt i 1997
Bibelstudium : Jan Egil Hafsahl

cover Alltid i seier!

Utgitt i 1996
Bibelstudium : Jan Egil Hafsahl

cover Barnabas - formaningens sønn.

Utgitt i 1996
Bibelstudium : Jan Egil Hafsahl
NT Apostlenes gjærninger

cover Brevet til Titus

Utgitt i 1996
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
NT Brevet til Titus
Serie i 3 deler

cover Følg meg!
Undervisning om disippelskap.
Utgitt i 1996
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl

Serie i 2 deler

cover Gud er for oss!

Utgitt i 1996
Bibelstudium : Jan Egil Hafsahl

cover Herrens Påske.

Utgitt i 1996
Bibelstudium : Jan Egil Hafsahl

cover Kristus og menigheten.

Utgitt i 1996
Bibelstudium : Joe Davis
Menigheten

cover Paulus liv og virke

Utgitt i 1995
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
Paulus
Serie i 12 deler

cover Den hellige ånds dåp.

Utgitt i 1994
Bibelstudium : Jan Egil Hafsahl
Ånden

cover Den trellbundne og den frie viljen.

Utgitt i 1994
Bibelstudium : Jan Egil Hafsahl

cover En prøvet tro.

Utgitt i 1994
Bibelstudium : Märta B. Strömmare
Tro

cover Gjenopprettelsen - og forsoningens sendebud.

Utgitt i 1994
Bibelstudium : Märta B. Strömmare

cover Himmelstigen.

Utgitt i 1994
Bibelstudium : Jan Egil Hafsahl
Patriarkene GT Jakob

cover Jakobs brev - En ren og usmittet gudsdyrkelse..

Utgitt i 1994
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
NT Jakob
Serie i 10 deler

cover Johannes' åpenbaring.

Utgitt i 1994
Bibelstudium
Eskatalogi Åpenbaringen NT
Serie i 20 deler

cover Rett i Guds øyne.

Utgitt i 1994
Bibelstudium : Jan Egil Hafsahl

cover Salme 73
En salme om tvil og tro
Utgitt i 1994
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
Salmenes bok Tro
Serie i 2 deler

cover Brødsbrytelsen..

Utgitt i 1993
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl

Serie i 2 deler

cover Brevet til Filemon.

Utgitt i 1993
Bibelstudium : Jan Egil Hafsahl
Brevet til Filemon

cover Guds viljes hemmelighet
Brevet til Efeserne
Utgitt i 1993
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
NT Menigheten Efeserbrevet
Serie i 20 deler

cover Josva - Et liv i tjeneste.

Utgitt i 1993
Bibelstudium : Jan Egil Hafsahl
Josva

cover På hellig grunn.

Utgitt i 1993
Bibelstudium : Jan Egil Hafsahl

cover Synd og nåde.

Utgitt i 1993
Bibelstudium : Märta B. Strömmare
Frelse

cover Tapte øksjern.

Utgitt i 1993
Bibelstudium : Jan Egil HafsahlMånedens kassett/CD er blitt utgitt helt siden 1982. Alle kassetter er gjort om til CD’er og kan bestilles. Når det er flere deler i en serie, sender vi nå CD-ene i album, for lettere håndtering.


Pris:
1 cd: 35,-
2-10 cd-er: 30,-/st
Over 10 cd-er: 25,-/st
porto kommer i tillegg – betaling skjer gjennom vedlagt faktura

Vi gjør oppmerksom på at noen utgivelser har fast pris. Disse vil ikke inngå i dette prissystemet. Merk også at noen utgivelser har flere deler.