Månedens CDWebshop


Her kan du bestille utgaver av månedens cd og andre cd'r.Viser alle utgivelser av typen "Bibelstudium". Totalt 149 utgivelse(r)
1 2 3 4 5 Neste
cover Ta vare på det som er deg overgitt!

Utgitt i Januar 2018
Bibelstudium : Gertrud Johansson

cover ...men bli fylt av Ånden.
Bibelstudium i to deler.
Utgitt i 2017
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl

Serie i 2 deler

cover Den som søker skal finne
Undervisning om Kornelius omvendelse.
Utgitt i April 2017
Bibelstudium : Stig Andreasson

cover En annen Jesus, en annen ånd, et annet evangelium?

Utgitt i Oktober 2017
Bibelstudium : Stig Andreasson

cover Jerusalems murer og porter.
Serie i tre deler.
Utgitt i 2017
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl

Serie i 3 deler

cover Like for Gud

Utgitt i November 2017
Bibelstudium : Michael Hafsahl

cover Rede for strid.

Utgitt i Desember 2017
Bibelstudium : Samuel Hafsahl

cover Sanger ved festreisene
Salmene 160-164
Utgitt i 2017
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
Salmenes bok Sion Oppbyggelse
Serie i 6 deler

cover Hva sier bibelen om menighetsfelleskap

Utgitt i Juni 2016
Bibelstudium : Roger Lindroos
Menigheten Forsamlingen Felleskap Eiendomsfelleskap

cover Menneskenes byer og Guds stad

Utgitt i 2016
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
Menigheten Jerusalem Guds plan Guds vilje Babylon
Serie i 2 deler

cover Tanker fra Ruts bok

Utgitt i August 2016
Bibelstudium : Jan Harsem
Håp Evangelium

cover Tvert imot-riket

Utgitt i 2016
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
NT Menigheten NT
Serie i 7 deler

cover Jeremias
Kalt til tjeneste
Utgitt i 2015
Bibelstudium: Michael Hafsahl
Jeremias Tjeneste Kall
Serie i 2 deler

cover Kraft til tjeneste

Utgitt i Mai 2015
Bibelstudium : Samuel Hafsahl
Tjeneste Åndens liv

cover Kristi sinn
Yngve Stenfeldt underviser fra Filipperbrevet 2
Utgitt i 2015
Bibelstudium: Yngve Stenfeldt
Filipperbrevet
Serie i 3 deler

cover Mere av Jesus

Utgitt i 2015
Bibelstudium: Paulus Eliasson
Oppbyggelse
Serie i 2 deler

cover Dåpen til Kristus

Utgitt i 2014
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
Dåp
Serie i 4 deler

cover Etterfølgelsens pris, troens alvor

Utgitt i Januar 2014
Bibelstudium
Tro Menighetsliv

cover Gud-Mennesket
Bibelens lære om inkarnasjonen
Utgitt i November 2014
Bibelstudium
inkarnasjon guds sønn menneskesønnen guddom

cover Gudsmannen Elia

Utgitt i 2014
Bibelstudium: Michael Hafsahl
Profet Elia
Serie i 3 deler

cover Det første, det andre og det nye mennesket

Utgitt i 2013
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl

Serie i 3 deler

cover Et rettferdig liv

Utgitt i Oktober 2013
Bibelstudium : Jan Egil Hafsahl
Misjon Evangelisasjon

cover Fremfor alle ting

Utgitt i 2013
Bibelstudium: Michael Hafsahl
Bønn
Serie i 2 deler

cover Guds mangfoldige nåde

Utgitt i Mars 2013
Bibelstudium : Paulus Eliasson
Nåde

cover Hva er tro?

Utgitt i Februar 2013
Bibelstudium : Stig Andreasson
Frelse Tro

cover Menigheten sett i lys av Salomos høysang

Utgitt i 2013
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl

Serie i 12 deler

cover Se hvor stor han er!
Bibelens undervisning om Jesus og Melkisedek
Utgitt i August 2013
Bibelstudium : Paulus Eliasson
Melkisedek Jesus Yppersteprest

cover Visdom i hjertets grunn

Utgitt i Juli 2013
Bibelstudium : Samuel Hafsahl

cover Kristi hemmelighet

Utgitt i 2012
Bibelstudium
Menigheten
Serie i 7 deler

cover Menighetens lederskap

Utgitt i 2012
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
NT Menigheten Apostel Lederskap Eldste Menighetstjenere Profet Lærer Evangelist Hyrde
Serie i 4 deler

1 2 3 4 5 NesteMånedens kassett/CD er blitt utgitt helt siden 1982. Alle kassetter er gjort om til CD’er og kan bestilles. Når det er flere deler i en serie, sender vi nå CD-ene i album, for lettere håndtering.


Pris:
1 cd: 35,-
2-10 cd-er: 30,-/st
Over 10 cd-er: 25,-/st
porto kommer i tillegg – betaling skjer gjennom vedlagt faktura

Vi gjør oppmerksom på at noen utgivelser har fast pris. Disse vil ikke inngå i dette prissystemet. Merk også at noen utgivelser har flere deler.