Månedens CDWebshop


Her kan du bestille utgaver av månedens cd og andre cd'r.Viser alle utgivelser med søkeordet "NT". Totalt 19 utgivelse(r)
cover Tvert imot-riket

Utgitt i 2016
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
NT Menigheten NT
Serie i 7 deler

cover Menighetens lederskap

Utgitt i 2012
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
NT Menigheten Apostel Lederskap Eldste Menighetstjenere Profet Lærer Evangelist Hyrde
Serie i 4 deler

cover Sions Berg -det nye Jerusalem

Utgitt i 2011
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
NT Menigheten Sion Jerusalem NT Bruden Forsamlingen
Serie i 5 deler

cover "Jeg har ingen likesinnet..."
Om Timoteus
Utgitt i 2010
Bibelstudium : Paulus Eliasson
NT Menighetsliv Timoteus 1. Timoteus brev 2. Timoteus brev

cover Sannhet og kjærlighet
Studier over 2. Johannes brev
Utgitt i 2009
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
NT 2. Johannes brev
Serie i 3 deler

cover Studier i Korinterbrevene

Utgitt i 2003
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
NT 1. Korinterbrevet 2. Korinterbrevet
Serie i 40 deler

cover Fader vår.

Utgitt i 1997
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
Bønn NT
Serie i 15 deler

cover Barnabas - formaningens sønn.

Utgitt i 1996
Bibelstudium : Jan Egil Hafsahl
NT Apostlenes gjærninger

cover Brevet til Titus

Utgitt i 1996
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
NT Brevet til Titus
Serie i 3 deler

cover Jakobs brev - En ren og usmittet gudsdyrkelse..

Utgitt i 1994
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
NT Jakob
Serie i 10 deler

cover Johannes' åpenbaring.

Utgitt i 1994
Bibelstudium
Eskatalogi Åpenbaringen NT
Serie i 20 deler

cover Guds viljes hemmelighet
Brevet til Efeserne
Utgitt i 1993
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
NT Menigheten Efeserbrevet
Serie i 20 deler

cover Undervisning fra 1. Tessalonikerbrevet.

Utgitt i 1992
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
NT 1. Tessalonikerbrevet
Serie i 7 deler

cover For meg er livet Kristus.
Brevet til Filipensene
Utgitt i 1991
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
NT Filipperbrevet
Serie i 7 deler

cover Som fremmede i verden.
Studier i 1. og 2. Peters brev
Utgitt i 1991
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
NT 1. Peters brev 2. Peters brev
Serie i 2 deler

cover En ny skapelse.
Undervisning fra Efeserbrevet.
Utgitt i 1988
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
NT Efeserbrevet
Serie i 6 deler

cover Kom og se!
Jan Egil Hafsahl taler over apostelen Filips liv.
Utgitt i 1988
Bibelstudium : Jan Egil Hafsahl
NT

cover Judas' brev.
Kains vei - Bileams forvillelse - Korahs gjenstridighet
Utgitt i 1987
Bibelstudium : Jan Egil Hafsahl
NT Judas brev

cover Studier i Paulus' andre brev til Timoteus

Utgitt i 1986
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
NT 2. Timoteus
Serie i 8 delerMånedens kassett/CD er blitt utgitt helt siden 1982. Alle kassetter er gjort om til CD’er og kan bestilles. Når det er flere deler i en serie, sender vi nå CD-ene i album, for lettere håndtering.


Pris:
1 cd: 35,-
2-10 cd-er: 30,-/st
Over 10 cd-er: 25,-/st
porto kommer i tillegg – betaling skjer gjennom vedlagt faktura

Vi gjør oppmerksom på at noen utgivelser har fast pris. Disse vil ikke inngå i dette prissystemet. Merk også at noen utgivelser har flere deler.