Månedens CDWebshop


Her kan du bestille utgaver av månedens cd og andre cd'r.Totalt 185 utgivelse(r)
cover Menighetens enhet og grunn!

Utgitt i 1996
Tale : Minoru Chen
Menigheten

cover Fold da ut det røde korsets flagg.

Utgitt i 1995
Vekkelsesmøte

cover Frelse fra synd og død.

Utgitt i 1995
Tale

cover Paulus liv og virke

Utgitt i 1995
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
Paulus
Serie i 12 deler

cover Den hellige ånds dåp.

Utgitt i 1994
Bibelstudium : Jan Egil Hafsahl
Ånden

cover Den trellbundne og den frie viljen.

Utgitt i 1994
Bibelstudium : Jan Egil Hafsahl

cover En prøvet tro.

Utgitt i 1994
Bibelstudium : Märta B. Strömmare
Tro

cover Gjenopprettelsen - og forsoningens sendebud.

Utgitt i 1994
Bibelstudium : Märta B. Strömmare

cover Himmelstigen.

Utgitt i 1994
Bibelstudium : Jan Egil Hafsahl
Patriarkene GT Jakob

cover Jakobs brev - En ren og usmittet gudsdyrkelse..

Utgitt i 1994
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
NT Jakob
Serie i 10 deler

cover Johannes' åpenbaring.

Utgitt i 1994
Bibelstudium
Eskatalogi Åpenbaringen NT
Serie i 20 deler

cover Levende fungerende tro!

Utgitt i 1994
Vekkelsesmøte

cover Rett i Guds øyne.

Utgitt i 1994
Bibelstudium : Jan Egil Hafsahl

cover Salme 73
En salme om tvil og tro
Utgitt i 1994
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
Salmenes bok Tro
Serie i 2 deler

cover Brødsbrytelsen..

Utgitt i 1993
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl

Serie i 2 deler

cover Brevet til Filemon.

Utgitt i 1993
Bibelstudium : Jan Egil Hafsahl
Brevet til Filemon

cover Bring kongen tilbake.

Utgitt i 1993
Tale : Jan Egil Hafsahl

cover Guds viljes hemmelighet
Brevet til Efeserne
Utgitt i 1993
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
NT Menigheten Efeserbrevet
Serie i 20 deler

cover Josva - Et liv i tjeneste.

Utgitt i 1993
Bibelstudium : Jan Egil Hafsahl
Josva

cover På hellig grunn.

Utgitt i 1993
Bibelstudium : Jan Egil Hafsahl

cover Synd og nåde.

Utgitt i 1993
Bibelstudium : Märta B. Strömmare
Frelse

cover Tapte øksjern.

Utgitt i 1993
Bibelstudium : Jan Egil Hafsahl

cover Den første kjærligheten

Utgitt i 1992
Bibelstudium : Jan Egil Hafsahl

cover Glimt fra åpningsmøtene i Pilgrimsfolkets Misjonssenter.

Utgitt i 1992


cover Guds verk - født gjennom smerte.

Utgitt i 1992
Bibelstudium : Jan Egil Hafsahl
Bønn

cover Liv i overflod.

Utgitt i 1992
Vekkelsesmøte

cover Undervisning fra 1. Tessalonikerbrevet.

Utgitt i 1992
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
NT 1. Tessalonikerbrevet
Serie i 7 deler

cover For meg er livet Kristus.
Brevet til Filipensene
Utgitt i 1991
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
NT Filipperbrevet
Serie i 7 deler

cover Hva er New Age?

Utgitt i 1991
Bibelstudium : Jan Egil Hafsahl
New Age

cover Johannes - En annerledes apostel..

Utgitt i 1991
Bibelstudium: Märta Berg-Strömmare

Serie i 2 delerMånedens kassett/CD er blitt utgitt helt siden 1982. Alle kassetter er gjort om til CD’er og kan bestilles. Når det er flere deler i en serie, sender vi nå CD-ene i album, for lettere håndtering.


Pris:
1 cd: 35,-
2-10 cd-er: 30,-/st
Over 10 cd-er: 25,-/st
porto kommer i tillegg – betaling skjer gjennom vedlagt faktura

Vi gjør oppmerksom på at noen utgivelser har fast pris. Disse vil ikke inngå i dette prissystemet. Merk også at noen utgivelser har flere deler.