Månedens CDWebshop


Her kan du bestille utgaver av månedens cd og andre cd'r.Totalt 192 utgivelse(r)
1 2 3 4 5 6 7 Neste
cover Ta vare på det som er deg overgitt!

Utgitt i Januar 2018
Bibelstudium : Gertrud Johansson

cover ...men bli fylt av Ånden.
Bibelstudium i to deler.
Utgitt i 2017
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl

Serie i 2 deler

cover Den som søker skal finne
Undervisning om Kornelius omvendelse.
Utgitt i April 2017
Bibelstudium : Stig Andreasson

cover En annen Jesus, en annen ånd, et annet evangelium?

Utgitt i Oktober 2017
Bibelstudium : Stig Andreasson

cover Jerusalems murer og porter.
Serie i tre deler.
Utgitt i 2017
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl

Serie i 3 deler

cover Like for Gud

Utgitt i November 2017
Bibelstudium : Michael Hafsahl

cover Men vi har denne skatten i lerkar

Utgitt i Mars 2017
Tale : Samuel Hafsahl

cover Rede for strid.

Utgitt i Desember 2017
Bibelstudium : Samuel Hafsahl

cover Sanger ved festreisene
Salmene 160-164
Utgitt i 2017
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
Salmenes bok Sion Oppbyggelse
Serie i 6 deler

cover De siste tider
Stig Andreasson taler
Utgitt i Mars 2016
Tale : Stig Andreasson
Endetiden Eskatologi

cover Gi Jesus all pris og all ære!
Vekkelsesmøte på Youngstorget, sommeren 2016
Utgitt i Juli 2016
Vekkelsesmøte : Berno Vidén/Menigheten Pilgrimsfolket
Sang Vekkelsesmøte Vitnesbyrd Møte Vekkelse

cover Hva sier bibelen om menighetsfelleskap

Utgitt i Juni 2016
Bibelstudium : Roger Lindroos
Menigheten Forsamlingen Felleskap Eiendomsfelleskap

cover Menneskenes byer og Guds stad

Utgitt i 2016
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
Menigheten Jerusalem Guds plan Guds vilje Babylon
Serie i 2 deler

cover Tanker fra Ruts bok

Utgitt i August 2016
Bibelstudium : Jan Harsem
Håp Evangelium

cover Tvert imot-riket

Utgitt i 2016
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
NT Menigheten NT
Serie i 7 deler

cover Jeremias
Kalt til tjeneste
Utgitt i 2015
Bibelstudium: Michael Hafsahl
Jeremias Tjeneste Kall
Serie i 2 deler

cover Kraft til tjeneste

Utgitt i Mai 2015
Bibelstudium : Samuel Hafsahl
Tjeneste Åndens liv

cover Kristi sinn
Yngve Stenfeldt underviser fra Filipperbrevet 2
Utgitt i 2015
Bibelstudium: Yngve Stenfeldt
Filipperbrevet
Serie i 3 deler

cover Mere av Jesus

Utgitt i 2015
Bibelstudium: Paulus Eliasson
Oppbyggelse
Serie i 2 deler

cover Min sang gjelder en konge
Menigheten Pilgrimsfolket synger fra salmenes bok
Utgitt i 2015
Sang/Musikk : Menigheten Pilgrimsfolket
Salmenes bok Sang
Pris: 100,-

cover Dåpen til Kristus

Utgitt i 2014
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
Dåp
Serie i 4 deler

cover Det skal bli et herlig møte!
Live fra vekkelsesmøter
Utgitt i 2014
Sang/Musikk
Sang Vekkelsesmøte Teltmøte Vitnesbyrd
Pris: 100,-

cover Etterfølgelsens pris, troens alvor

Utgitt i Januar 2014
Bibelstudium
Tro Menighetsliv

cover Gud-Mennesket
Bibelens lære om inkarnasjonen
Utgitt i November 2014
Bibelstudium
inkarnasjon guds sønn menneskesønnen guddom

cover Gudsmannen Elia

Utgitt i 2014
Bibelstudium: Michael Hafsahl
Profet Elia
Serie i 3 deler

cover Seier i Jesus!
Sang og vitnesbyrd fra teltmøte på Youngstorget 2014
Utgitt i Oktober 2014
Vekkelsesmøte
Evangelisasjon Sang Vekkelsesmøte Teltmøte Vitnesbyrd Apell

cover ...og dens porter skal ikke lukkes!

Utgitt i Januar 2013
Tale : Märta Berg-Strömmare

cover Det første, det andre og det nye mennesket

Utgitt i 2013
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl

Serie i 3 deler

cover Et rettferdig liv

Utgitt i Oktober 2013
Bibelstudium : Jan Egil Hafsahl
Misjon Evangelisasjon

cover Fremfor alle ting

Utgitt i 2013
Bibelstudium: Michael Hafsahl
Bønn
Serie i 2 deler

1 2 3 4 5 6 7 NesteMånedens kassett/CD er blitt utgitt helt siden 1982. Alle kassetter er gjort om til CD’er og kan bestilles. Når det er flere deler i en serie, sender vi nå CD-ene i album, for lettere håndtering.


Pris:
1 cd: 35,-
2-10 cd-er: 30,-/st
Over 10 cd-er: 25,-/st
porto kommer i tillegg – betaling skjer gjennom vedlagt faktura

Vi gjør oppmerksom på at noen utgivelser har fast pris. Disse vil ikke inngå i dette prissystemet. Merk også at noen utgivelser har flere deler.