Månedens CDWebshop


Her kan du bestille utgaver av månedens cd og andre cd'r.Viser alle utgivelser med "Jan Egil Hafsahl". Totalt 116 utgivelse(r)
cover ...men bli fylt av Ånden.
Bibelstudium i to deler.
Utgitt i 2017
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl

Serie i 2 deler

cover Jerusalems murer og porter.
Serie i tre deler.
Utgitt i 2017
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl

Serie i 3 deler

cover Sanger ved festreisene
Salmene 160-164
Utgitt i 2017
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
Salmenes bok Sion Oppbyggelse
Serie i 6 deler

cover Menneskenes byer og Guds stad

Utgitt i 2016
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
Menigheten Jerusalem Guds plan Guds vilje Babylon
Serie i 2 deler

cover Tvert imot-riket

Utgitt i 2016
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
NT Menigheten NT
Serie i 7 deler

cover Dåpen til Kristus

Utgitt i 2014
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
Dåp
Serie i 4 deler

cover Det første, det andre og det nye mennesket

Utgitt i 2013
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl

Serie i 3 deler

cover Et rettferdig liv

Utgitt i Oktober 2013
Bibelstudium : Jan Egil Hafsahl
Misjon Evangelisasjon

cover Menigheten sett i lys av Salomos høysang

Utgitt i 2013
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl

Serie i 12 deler

cover Menighetens lederskap

Utgitt i 2012
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
NT Menigheten Apostel Lederskap Eldste Menighetstjenere Profet Lærer Evangelist Hyrde
Serie i 4 deler

cover Sions Berg -det nye Jerusalem

Utgitt i 2011
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
NT Menigheten Sion Jerusalem NT Bruden Forsamlingen
Serie i 5 deler

cover Jubelåret

Utgitt i 2010
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl

Serie i 3 deler

cover Kjenner du ånden
Bibelens lære om den andre talsmannen
Utgitt i 2010
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
Ånden
Serie i 3 deler

cover Tempelbyggerne

Utgitt i 2010
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl

Serie i 2 deler

cover Creatio ex nihilo
Skapelse kontra evolusjon
Utgitt i 2009
Foredrag : Jan Egil Hafsahl

cover Israels historie

Utgitt i 2009
Foredrag: Jan Egil Hafsahl

Serie i 2 deler

cover Rikets barn

Utgitt i 2009
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl

Serie i 2 deler

cover Sannhet og kjærlighet
Studier over 2. Johannes brev
Utgitt i 2009
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
NT 2. Johannes brev
Serie i 3 deler

cover Det økonomiske sammenbruddet i profetisk lys

Utgitt i 2008
Foredrag : Jan Egil Hafsahl
Eskatalogi

cover Med evangelium i postmodernistisk tid.

Utgitt i 2008
Foredrag : Jan Egil Hafsahl

cover Statsmakten og Guds rike

Utgitt i 2008
Foredrag: Jan Egil Hafsahl

Serie i 5 deler

cover En framkommelig vei
Et studium over Esekiel 14
Utgitt i 2007
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
GT Esekiel
Serie i 3 deler

cover Guddommens fylde
Serie C: Gud Ånden
Utgitt i 2007
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl

Serie i 5 deler

cover Guddommens fylde
Serie B: Gud Sønnen
Utgitt i 2007
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl

Serie i 6 deler

cover Menigheten - Nye Testamentets nasirat!

Utgitt i 2006
Bibelstudium : Jan Egil Hafsahl
Menigheten

cover Menigheten & Jesu gjenkomst

Utgitt i 2006
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
Eskatalogi Menigheten
Serie i 3 deler

cover Et innpodet liv

Utgitt i 2005
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl

Serie i 3 deler

cover Guddommens fylde
Serie A: Gud Fader
Utgitt i 2005
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl

Serie i 6 deler

cover Et kongelig presteskap

Utgitt i 2004
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
Menigheten
Serie i 4 deler

cover Guds hus - Herrens tempel

Utgitt i 2004
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
Menigheten
Serie i 5 delerMånedens kassett/CD er blitt utgitt helt siden 1982. Alle kassetter er gjort om til CD’er og kan bestilles. Når det er flere deler i en serie, sender vi nå CD-ene i album, for lettere håndtering.


Pris:
1 cd: 35,-
2-10 cd-er: 30,-/st
Over 10 cd-er: 25,-/st
porto kommer i tillegg – betaling skjer gjennom vedlagt faktura

Vi gjør oppmerksom på at noen utgivelser har fast pris. Disse vil ikke inngå i dette prissystemet. Merk også at noen utgivelser har flere deler.