Månedens CD



Webshop


Her kan du bestille utgaver av månedens cd og andre cd'r.



Viser alle utgivelser med "Jan Egil Hafsahl". Totalt 116 utgivelse(r)
cover ...men bli fylt av Ånden.
Bibelstudium i to deler.
Utgitt i 2017
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl

Serie i 2 deler

cover Jerusalems murer og porter.
Serie i tre deler.
Utgitt i 2017
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl

Serie i 3 deler

cover Sanger ved festreisene
Salmene 160-164
Utgitt i 2017
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
Salmenes bok Sion Oppbyggelse
Serie i 6 deler

cover Menneskenes byer og Guds stad

Utgitt i 2016
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
Menigheten Jerusalem Guds plan Guds vilje Babylon
Serie i 2 deler

cover Tvert imot-riket

Utgitt i 2016
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
NT Menigheten NT
Serie i 7 deler

cover Dåpen til Kristus

Utgitt i 2014
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
Dåp
Serie i 4 deler

cover Det første, det andre og det nye mennesket

Utgitt i 2013
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl

Serie i 3 deler

cover Et rettferdig liv

Utgitt i Oktober 2013
Bibelstudium : Jan Egil Hafsahl
Misjon Evangelisasjon

cover Menigheten sett i lys av Salomos høysang

Utgitt i 2013
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl

Serie i 12 deler

cover Menighetens lederskap

Utgitt i 2012
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
NT Menigheten Apostel Lederskap Eldste Menighetstjenere Profet Lærer Evangelist Hyrde
Serie i 4 deler

cover Sions Berg -det nye Jerusalem

Utgitt i 2011
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
NT Menigheten Sion Jerusalem NT Bruden Forsamlingen
Serie i 5 deler

cover Jubelåret

Utgitt i 2010
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl

Serie i 3 deler

cover Kjenner du ånden
Bibelens lære om den andre talsmannen
Utgitt i 2010
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
Ånden
Serie i 3 deler

cover Tempelbyggerne

Utgitt i 2010
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl

Serie i 2 deler

cover Creatio ex nihilo
Skapelse kontra evolusjon
Utgitt i 2009
Foredrag : Jan Egil Hafsahl

cover Israels historie

Utgitt i 2009
Foredrag: Jan Egil Hafsahl

Serie i 2 deler

cover Rikets barn

Utgitt i 2009
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl

Serie i 2 deler

cover Sannhet og kjærlighet
Studier over 2. Johannes brev
Utgitt i 2009
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
NT 2. Johannes brev
Serie i 3 deler

cover Det økonomiske sammenbruddet i profetisk lys

Utgitt i 2008
Foredrag : Jan Egil Hafsahl
Eskatalogi

cover Med evangelium i postmodernistisk tid.

Utgitt i 2008
Foredrag : Jan Egil Hafsahl

cover Statsmakten og Guds rike

Utgitt i 2008
Foredrag: Jan Egil Hafsahl

Serie i 5 deler

cover En framkommelig vei
Et studium over Esekiel 14
Utgitt i 2007
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
GT Esekiel
Serie i 3 deler

cover Guddommens fylde
Serie B: Gud Sønnen
Utgitt i 2007
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl

Serie i 6 deler

cover Guddommens fylde
Serie C: Gud Ånden
Utgitt i 2007
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl

Serie i 5 deler

cover Menigheten - Nye Testamentets nasirat!

Utgitt i 2006
Bibelstudium : Jan Egil Hafsahl
Menigheten

cover Menigheten & Jesu gjenkomst

Utgitt i 2006
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
Eskatalogi Menigheten
Serie i 3 deler

cover Et innpodet liv

Utgitt i 2005
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl

Serie i 3 deler

cover Guddommens fylde
Serie A: Gud Fader
Utgitt i 2005
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl

Serie i 6 deler

cover Et kongelig presteskap

Utgitt i 2004
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
Menigheten
Serie i 4 deler

cover Guds hus - Herrens tempel

Utgitt i 2004
Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl
Menigheten
Serie i 5 deler



Månedens kassett/CD er blitt utgitt helt siden 1982. Alle kassetter er gjort om til CD’er og kan bestilles. Når det er flere deler i en serie, sender vi nå CD-ene i album, for lettere håndtering.


Pris:
1 cd: 35,-
2-10 cd-er: 30,-/st
Over 10 cd-er: 25,-/st
porto kommer i tillegg – betaling skjer gjennom vedlagt faktura

Vi gjør oppmerksom på at noen utgivelser har fast pris. Disse vil ikke inngå i dette prissystemet. Merk også at noen utgivelser har flere deler.