Fellesskapet

Storfamilien på Dal

Menigheten Pilgrimsfolket
Menigheten Pilgrimsfolket ble konstituert på Biri i Oppland fylke, høsten 1975.

Menigheten er en fri evangelisk menighet – uten noen form for kommunal eller statlig støtte.

Vi ser på livet som ukrenkelig og er derfor imot såvel abort som eutanasi (dødshjelp).

Vi er antimilitarister og utfører ikke sesjon eller verneplikt.

Barnas oppdragelse og skolegang ivaretas gjennom hjemmeundervisning.

 

Fellesskapet
Menigheten er en levende organisme, ikke en forening eller en organisasjon. Mange av oss bor, lever og arbeider i menighetens «storfamilie», et kristent kollektiv. Storfamilien er tenkt å være en protest mot materialisme, overflodssamfunnet og en individualistisk tenkemåte. Gud vil fellesskap.

Ingen av menighetens eldre venner skal mot sin vilje settes bort på hjem eller anstalter, men de har sin naturlige plass i menighetens liv.

Michael Hafsahl har skrevet en artikkel om fellesskapet på Dal, som du kan lese her. Han har også skrevet boken «Eben-Eser» som omhandler menighetens historie fra 1975-2015. Du kan bestille boken her.