Bøker fra Forlaget Pilgrimen

Her kan du se og bestille alle bøkene utgitt av Forlaget Pilgrimen.
Send en e-post til post@pilgrimsfolket.no med navn, adresse og hvilken eller hvilke bøker du ønsker for å bestille.


I ham, ved ham, til ham – Jan Egil Hafsahl
En studiebok i Kolosserbrevet. I Paulus brev til kolosserne er Jesus Kristus hovedtemaet. Han presenteres som Guds evige plan, i hvilken all skapningen har sitt opphav, sitt bestand og sitt mål.

Ugitt år 2017 – 110 sider
Pris: Pocketbind: 99,- (pluss porto)
Bestill: post@pilgrimsfolket.no
Boken kommer snart ut på svensk også.

 


Mot nye himler og en ny jord – Bok 3 – Jan Egil Hafsahl
Dette er den tredje og siste boken i studiet av Johannes’ Åpenbaring. 13-22, der vi møter et himmelskt perspektiv av de ytterste tingene. Vi får også se fullbyrdelsen av Guds plan i Det nye Jerusalem.

Ugitt år 2016 – 211 sider
Pris: Pocketbind: 129,- Hardcover: 199,- (pluss porto)
Bestill: post@pilgrimsfolket.no
Boken finnes også på svensk, til samme pris som pocketbind.


 

2nhnj2Mot nye himler og en ny jord – Bok 2 – Jan Egil Hafsahl
Dette er den andre boken i studiet av Johannes’ Åpenbaring. I denne boka behandler forfatteren kapittel 6-12, og vi får møte de fire rytterne, de sju basunene, de to vitnene – og til slutt «solkvinnen» og hennes barn.

Ugitt år 2016 – 172 sider
Pris: Pocketbind: 129,- Hardcover: 199,- (pluss porto)
Bestill: post@pilgrimsfolket.no
Boken finnes også på svensk, til samme pris som pocketbind.


 

2nmhNedtelling mot Harmageddon – Jan Egil Hafsahl
Denne boka analyserer dagsaktuelle hendelser som Russlands interesse i Syria, konflikten mellom Egypt og Etiopia m.m. og tegner ut fra Bibelens profetier et bilde av verdens fremtid. Undervisningen baseres på de tre linjene vi møter i skriften: Israel, hedningene og menigheten.

Utgitt år 2016 – 64 sider – pocketbind – illustrert
Pris: 129,- pluss porto
Bestill: post@pilgrimsfolket.no
Finnes på svensk, til samme pris


 

2eeEben-Eser «Hittil har Herren hjulpet» – Michael Hafsahl
Denne boken er vårt lille minnesmerke for de første 40 årene av Menigheten Pilgrimsfolkets historie. Det er vårt vitnesbyrd og et minnesmerke om Guds allmakt og hans trofasthet.

Utgitt år 2015 – 239 sider – pocketbind – illustrert
Pris: 129,- pluss porto
Bestill: post@pilgrimsfolket.no


 

2nhnj1Mot nye himler og en ny jord Bok 1 – Jan Egil Hafsahl
Denne boka er den første av tre bibelstudiebøker over Johannes’ Åpenbaring. I denne boka behandles kapittel 1-5. Vi møter først en presentasjon av Jesus, for så å gå inn på de sju sendebrevene – både historisk og profetisk.
Vi får også et innblikk i himmelen i kapittel 4 og 5.

Utgitt år 2014 – 220 sider – illustrert
Pris: Pocketbind: 129,- Hardcover: 199,- (pluss porto)
Bestill: post@pilgrimsfolket.no

Finnes også på svensk, til samme pris som pocketbind


 

2dtkDåpen til Kristus – Jan Egil Hafsahl
«Dåpen til Kristus» er en analyse av dåpens historie og et studium i Bibelens undervisning om dåpen.

Utgitt år 2014 – 35 sider – pocketbind – illustrert
Pris: 29,- pluss porto
Bestill: post@pilgrimsfolket.no

Finnes på engelsk, svensk og rumensk, til samme pris


 

2shMenigheten sett i lys av Salomos Høysang – Jan Egil Hafsahl
Et bibelstudium over Salomos Høysang som åpner for Høysangens åndelige bildetale om kjærligheten mellom Kristus og hans brud.

Utgitt år 2013 – 204 sider -pocketbind
Pris: 129,- pluss porto
Bestill: post@pilgrimsfolket.no
Finnes også på svensk, til samme pris


 

2khMenigheten – Kristi hemmelighet – Jan Egil Hafsahl
Et studium i Bibelens undervisning om menigheten, både i Det gamle testamentets forbilder og Det nye testamentets åpenbarte hemmelighet. Boka innholder også et studium i menighetens lederskap og Åndens gaver.

Utgitt år 2012 – 204 sider – innbundet
Pris: 199,- pluss porto
Bestill: post@pilgrimsfolket.no
Finnes også på svensk, rumensk og engelsk – pocketbind, Pris: 129,- pluss porto


2kovKirke- og vekkelseshistorie – Jan Egil Hafsahl
I denne boken følger vi den etablerte kirkens historie, parallelt med de frie menighetene som alltid har stått utenfor leiren. Boka er et viktig dokument for den som ønsker å kjenne historien og de kristne frimenighetenes historie.

Utgitt år 2012 – 165 sider – pocketbind – illustrert
Pris: 129,- pluss porto
Bestill: post@pilgrimsfolket.no
Finnes også på svensk til samme pris


2sogrStatsmakten og Guds rike – Av Jan Egil Hafsahl
I denne boka går forfatteren på dypet av statsmaktens historie og de lover som i dag er virksomme i vårt samfunn. Det er også et studium i menighetens rolle som en protestbevegelse i tiden.

Utgitt år 2010 – 91 sider – pocketbind – illustrert
Pris:
79,- pluss porto
Bestill: post@pilgrimsfolket.no