Misjon

Menigheten Pilgrimsfolket har siden slutten av 90-tallet arbeidet med misjon i Romania. Klikk på underlenkene «Historie» og «Nytt fra Romania» for å lese mer om arbeidet.