Misjon

Menigheten Pilgrimsfolket har siden slutten av 90-tallet arbeidet med misjon i Romania.

Klikk på underlenkene Historie og Klesinnsamling for å lese mer om arbeidet.

I vårt blad Pilgrimen kan du i hvert nummer lese misjonsrapporter fra Romania.