Bladet Pilgrimen

Pilgrimen nummer 3, 2017

Pilgrimen er Menigheten Pilgrimsfolkets blad. Den utgis fire ganger i året, og er full av aktuelle artikler, bibelundervisning, reportasjer fra misjonsarbeidet og mye annet. Du er velkommen til å lese den her på internet, eller bestille ditt gratis abonnement.

PDF-filene er på omtrent 10mb/stk

Pilgrimen 2017-3 (Intervju og rapport om hjemmeundervisning m.m.)

Pilgrimen 2017-2 (Rikdommens urettferdighet, teltmøtesrapport, vitnesbyrd m.m.)

Pilgrimen 2017-1 (Tema: Den Hellige Ånd)

Pilgrimen 2016-4 (Tema: Jesus, verdens håp)

Pilgrimen 2016-3 (Den nye ekteskapsloven, Misjonen i Den Dominikanske Republikk, Evangelisasjon i Norge m.m.)

Pigrimen 2016-2 (Forsoningen i Jesus Kristus, Misjonen i Romania m.m.)

Pilgrimen 2016-1 (Liturgi og nådemidler i norske frikirker, misjonen i India og Romania, mange bibelstudier m.m.)

Pilgrimen 2015-4 (Tema: Menighetens kjærlighetsoppdrag)

Pilgrimen 2015-3 (Tema: Flyktningen, tiggeren og menighetens oppdrag)

Pilgrimen 2015-2 (Tema: Frelsen i Jesus)

Pilgrimen 2015-1 (Tema: Nestekjærlighet og medmenneskelighet)

Pilgrimen 2014-4 (Preken om Gud-Mennesket, misjonen i Romania og Den Dominikanske Republikk m.m.)

Pilgrimen 2014-3 (Tema: Det kristne menneskesynet)

Pilgrimen 2014-2 (Tema: Bønn)

Pilgrimen 2014-1 (Tema: Dåp)

Pilgrimen 2013-4 (Tema: Misjonen)

Pilgrimen 2013-3 (Tema: Jesu gjenkomst)

Pilgrimen 2013-2 (Tema: Jeg- og Meg-generasjonen)

Pilgrimen 2013-1 (Tema: Hjemmeundervisning)

Pilgrimen 2012-3 (Tema: Statsmakten og Guds rike)

Pilgrimen 2012-2 (Tema: Menigheten – et annerledes folk)

Pilgrimen 2012-1 (Tema: Den økonomiske krisen i Bibelens lys)

 

Bestill ditt gratis abonnement:

Ditt navn

Gateadresse

Postadresse

Land

E-post

Jeg ønsker også å få tilsendt Pilgrimsfolkets nyhetsbrev

Eventuell melding

captcha
Skriv inn de fire tegnene du ser ovenfor: