Et annet evangelium? – Stig Andreasson #1710

Månedens podcast fra Menigheten Pilgrimsfolket 

Bibelstudium av Stig Andreasson

«For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt – da tåler dere det så gjerne. » (2 Kor 2,11)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.