Pilgrimen 3-2017

Pilgrimen nummer 3, 2017

Artikler i dette nummer:

Lærere i hopetall – Lederartikkel av Jan Egil Hafsahl
En annen Jesus, en annen ånd, et annet evangelium – Bibelstudium av Stig Andreasson
Menigheten i funksjon – Bilderapport
Å si «Halleluja!» og å gjøre det – Bibelstudium av Paulus Eliasson
Det beste vi har – Intervju med Emanuel Johansson om hjemmeundervisning
Hjemmeundervisningens hverdag – Rapport av Camilla Eliasson
Men det der er bare noe du tror – Frelsesveiledende artikkel av Paulus Eliasson
Den som vil bygge et tårn – Bibelstudium av Samuel Hafsahl
Trøst – Vitnesbyrd av Lill Hafsahl

Les bladet, og bestill gratis abonnement her.

Pilgrimen nummer 1-2016

Pilgrimen 2016-1

Pilgrimen 2016-1

Noen artikler i dette nummer:
Leder: Liturgi og nådemidler i norske frikirker
Intervju: Da jeg begynte å se
Bibelstudium: Duen i klippens kløfter
Bibelstudium: Idag om dere hører hans røst
Misjon: Evangeliet forkynnes i Indias slum
Preken: For Kristi skyld
…og mye mer!

Les bladet i PDF-format og bestill ditt gratis abonnement her.

Årets siste Pilgrimen ute nå!

Pilgrimen nummer 4, 2013

Pilgrimen nummer 4, 2013

Siste nummeret av Pilgrimen er nå på vei til abonnentene. Er du ikke abonnent kan du bestille bladet gratis – eller lese det direkte via internet.

Dette nummeret har mange vitnesbyrd – og i fokus står misjonen. Du kan blant annet lese Jan Egil Hafsahls lederartikkel «Teltmisjon», sammen med Karin Lindroos’ seiersrapport fra Romania og Berno Vidéns alvorlige fortelling om situasjonen for haitiere i Den dominikanske Republikk.

Gå inn på denne siden for å lese bladet.

Pilgrimen, nummer 3, 2013

Pilgrimen, nummer 2, 2013

Pilgrimen, nummer 2, 2013

I dag sendes siste numret av Pilgrimen ut til sine abonnenter. Tema for dette nummer er «Jesu gjenkomst», noe som gjenspeiler seg i lederen av Jan Egil Hafsahl med rubrikken «Ut av trengselen – bort fra vreden» samt i ytterligere fire artikler i bladet.

Klikk på bildet for å lese bladet.

Om du ikke er abonnent enda, kan du skrive opp navn og adresse på denne siden, så sender vi bladet gratis til deg, fire ganger i året.

Pilgrimen nummer 1, 2013

Pilgrimen nummer 1, 2013

Pilgrimen nummer 1, 2013

Nå er det nye nummeret av bladet Pilgrimen ute. Last ned bladet i pdf-format, eller bestill ditt eget eksemplar gratis fra denne siden.

Nytt nummer av Pilgrimen

Pilgrimen nummer 3, 2012

Pilgrimen nummer 3, 2012

Pilgrimen nummer 3, 2012 er nå ute. Les den direkte på internett, eller bestill abonnement gratis.

Pilgrimen 2012-3 (Pdf, 9,5 mb)

Les tidligere nummer her.

 

Nytt nummer av Pilgrimen

Pilgrimen, nummer 2-2012

Nå er Pilgrimen, nummer 2-2012 ute. Du kan lese den via nettet, eller bestille ditt gratis abonnement på denne siden.

Noen av artiklene i dette nummer:

Menigheten og Guds rike – Jan Egil Hafsahl

Kollektiv i særklasse – Michael Hafsahl

Hva mener dere om Kristus? – Stig Andreasson

Når ormen har bitt – Paulus Eliasson

Jesus ga meg freden som jeg lengtet etter – Intervju med Camelia Alexandru

I møte med behovenes barn – Camilla Eliasson rapporterer fra Romania.

…pluss mye annet!

Ondskapens gåte (Jan E. Hafsahl)

Økologiske ødeleggelser. Globale sultkatastrofer. Endeløse kriger, gissel­taking, terror. Overgrep. Mishandel. Misbruk. Eksploatering.

Listen synes uendelig… – og store deler av verdens befolkning er i ferd med å synke ned i total håpløshet!

New Age – Skriften på veggen (Jan E. Hafsahl)

(Publisert i Pilgrimen 1989)

”New Age er et samlebegrep,- eller en ”oppsamlingsbølge” for alle de alternative strømningene de to, tre siste decenniene kan vise til. Slik bevegelsen framstår i dag er den et konglomerat av likt og ulikt, fra østerlandsk filosofi til biologisk jordbruk, fra et nytt pradigma til alternativ medisin,” hevder Jan Egil Hafsahl i sin brennaktuelle artikkel.

Kristendom og politikk (Jan E. Hafsahl)

(Publisert i Pilgrimen 1993)

Denne artikkelen er en vandring i den politiserte kristendommens historie. Historien er ingen oppbyggelig lesning. Av mistro til den skapelse Gud hadde tenkt som et redskap for å gjøre hans frelsesbudskap kjent over jorden, menigheten, har velmenende og oppriktige troende gravd ned sitt pund i verdens politiske åker; et arbeid som aldri kan høste annet enn forgjengelse.

Den kristne og verneplikten (Jan E. Hafsahl)

(Publisert i Pilgrimen 1990)

Oppstår det konflikt mellom øvrighetens- og Guds Ords påbud, er lydigheten mot Gud alltid det overordnede motiv. Peters ord i Apostlenes gjerninger 5,29, Clausula Petri, har i en konfliktsituasjon alltid allmenngyldighet: «En skal lyde Gud mer enn mennesker.»

Identitet og utrustning (Jan E. Hafsahl)

(Publisert i Pilgrimen 1990)

Med Nietzsches «Der tolle Mench» og «Gud er død»-teologi som bakgrunn, tegner Jan Egil Hafsahl opp for oss den utvikling som har ledet fram til «vår tids neurose»: ensomheten – og den påfølgende fremmedgjøring og identitetskrise dagens kristenhet befinner seg i, og viser på Bibelens frigjørende svar: åndelig utrustning.