Ukens møter

Skrevet: 16. januar 2018

Velkommen til møter på Råholt

Onsdag 17. januar kl. 19.00 Bibelstudium (Kroken 2, Råholt)

Søndag 21. januar kl. 18.00 Evangelisk møte (Kroken 2, Råholt)

Velkommen!

 

Like for Gud – Michael Hafsahl #1711

Skrevet: 14. januar 2018

 

Michael Hafsahl underviser om Na’man og Elisa.

Pilgrimen nummer 4, 2017

Skrevet: 12. desember 2017

I dette nummer:

Den andre generasjonen; den første kjærligheten – lederartikkel av Jan Egil Hafsahl
Mer enn en venn – Vitnesbyrd av Karin Marie Coll
Hva er egentlig frelse? – Stig Andreasson svarer på Pilgrimens spørsmål
Gud er min ære – Bibelstudium av Paulus Eliasson
Glede og kamp i misjonarbeidet – Misjonsrapport av Stina Fridolfsson
Da levende dager vant over hellige dager – Vitnesbyrd av Monique Muntean
Det evige riket – Artikkel av Ingrid Hermanrud
«Fellesskapet er et skjold og vern» – Intervju med Camilla og Paulus Eliasson
Bilder fra matutdeling i Oslo

Les bladet her.

Et annet evangelium? – Stig Andreasson #1710

Skrevet: 6. november 2017

 

«For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt – da tåler dere det så gjerne. » (2 Kor 2,11)

Bibelstudium av Stig Andreasson

Månedens podcast fra Menigheten Pilgrimsfolket 

Jerusalems murer og porter – Del 3 – Jan Egil Hafsahl #1709

Skrevet: 2. oktober 2017

Bibelstudium av Jan Egil Hafsahl. Del 3 av 3

Månedens podcast fra Mengheten Pilgrimsfolket.

Pilgrimen 3-2017

Skrevet: 1. oktober 2017

Pilgrimen nummer 3, 2017

Artikler i dette nummer:

Lærere i hopetall – Lederartikkel av Jan Egil Hafsahl
En annen Jesus, en annen ånd, et annet evangelium – Bibelstudium av Stig Andreasson
Menigheten i funksjon – Bilderapport
Å si «Halleluja!» og å gjøre det – Bibelstudium av Paulus Eliasson
Det beste vi har – Intervju med Emanuel Johansson om hjemmeundervisning
Hjemmeundervisningens hverdag – Rapport av Camilla Eliasson
Men det der er bare noe du tror – Frelsesveiledende artikkel av Paulus Eliasson
Den som vil bygge et tårn – Bibelstudium av Samuel Hafsahl
Trøst – Vitnesbyrd av Lill Hafsahl

Les bladet, og bestill gratis abonnement her.

Jerusalems murer og porter – Del 2 – Jan Egil Hafsahl #1708

Skrevet: 27. august 2017

Bibelstudium av Jan Egil Hafsahl. Del 2 av 3

Månedens podcast fra Mengheten Pilgrimsfolket.

Jerusalems murer og porter – Del 1 – Jan Egil Hafsahl #1707

Skrevet: 29. juli 2017

Menigheten og det kristne livet sett i lys av Jerusalems murer og porter. Del 1 av 3.

Bibelstudium av Jan Egil Hafsahl.

Månedens podcast fra Menigheten Pilgrimsfolket.

 

 

 

 

Pilgrimen 2-2017

Skrevet: 23. juli 2017

Pilgrimen nummer 2, 2017

I dette nummer:

Rikdommens urettferdighet – Lederartikkel av Jan Egil Hafsahl
Hva er påske? – Vitnesbyrd av Ingrid Hermanrud
Vi er frelst! – Rapport fra teltmøter
Ei for intet … – Vitnesbyrd av Lill Hafsahl
Hele Guds fylde – Utdrag fra Jan Egil Hafsahls nye bok
Herren er her … – Misjonsrapport av Nathalie Lindroos
Jeg ble omfavnet av guddommelig kjærlighet – Vitnesbyrd av Simon Beecham
Når Gud slutter å telle – Bibelstudium av Paulus Eliasson
Lær å se – Artikkel av Samuel Hafsahl

Les bladet her.

…men bli fylt av Ånden – Del 2 – Jan Egil Hafsahl #1706

Skrevet: 19. juni 2017

Bibelstudium av Jan Egil Hafsahl – Del 2. 

Månedens podcast fra Menigheten Pilgrimsfolket.

…men bli fylt av Ånden – Del 1 – Jan Egil Hafsahl #1705

Skrevet: 6. juni 2017

Bibelstudium av Jan Egil Hafsahl – Del 1. 

Efesierbrevet 5,18: «Drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av Ånden»

Månedens podcast fra Menigheten Pilgrimsfolket.

 

Stig Andreasson – Den som søker skal finne #1704

Skrevet: 10. mai 2017

Stig Andreasson taler om Kornelius’ omvendelse.

Månedens podcast fra Menigheten Pilgrimsfolket.